PACKAGE SALE 酥油蜡烛福利配套

RM139.90

 

 

Category:

天然酥油蜡烛 (4小时/30粒) (8小时/20粒)
4小时莲花天然酥油燈 – 金黄,红色,七彩 1盒 RM23.80
8小时高品质酥油小供燈 – 红,黄 1盒RM23.80

福利配套:

3盒 任选 RM60.00 免邮

6盒 任选 RM139.90 赠送 一对 水晶八吉祥蜡烛台 (红,金黄,透明) 颜色随机选一

Additional information

Weight 0.00 kg